vrijdag 5 april 2013

Kunst voor, door en met bewoners!


Komende weken kunt u op dit blog meer gaan lezen over:
Visie op Kunstzinnig en sociaal fundament voor winkelcentrum Stevensbloem 2013.
Stichting Kunstcollectief de Mors, alias Morslevend

Kunst voor, door en met bewoners.

Naar aanleiding van de ‘noodkreet’ van de winkeliersvereniging aan de cultuurmaker aangegeven problemen voor winkelcentrum de Stevensbloem.
Gezamenlijk plan van Cultuurmakerlaar Leiden, Winkeliersvereniging Stevenshof en Wijken voor kunst voor het uitschrijven van een pitch voor een cultureel plan van aanpak voor de tussen periode van verpaupering en vernieuwing.

Inventarisatie knelpunten vanuit de bovenstaande partijen voor Stevensbloem:
  • Verpaupering van fysieke ruimte
  • `Grauwheid`
  • Hangjongeren
  • Leegstand winkels

Onze visie met betrekking tot de bovenstaande knelpunten zijn:
1.    Maken van een cultuurcaf√©  informatiepunt in 1 van de leegstaande winkels. De plek waar de wijk nieuw leven krijgt!
2.    Positieve stimulatie mogelijk maken over het winkelcentrum en wijk en daarbij behorende eigen inzet stimuleren.
3.    Muziek/theater/poezie in de winkels van de Stevensbloem.
4.    Samen met een sociale partner op zoek naar een blijvende mogelijkheid van een sociaal gedragen cafe/lunchroom met uitzicht op het park. Bijvoorbeeld via Libertas of
5.    Het park bij het winkelcentrum betrekken.
6.    Aanbrengen van gekleurde ‘sfeer’ verlichting in de donkere stukken van het winkelcentrum.
7.    Verticaal beplanting (verplaatsbaar) op de blinde muren evenals beschilderingen en een projectplan.
8.    Kunst(enaars) in de lege winkels/etalages.
9.    Workshops voor bewoners en winkeliers (visual mechandising)
10. Creatieve ondersteuning voor de winkeliers.
11. Stimuleren van nieuw ondernemerschap.
12. Samen schoonmaken en schoon houden.
13. Slotaccoord als zijnde een Stevensbloem festival
14. Nazorg en ondersteuning doorzetten van cultueel en sociaal plan.


(presentatie van beeldende werken van cursisten atelier Morslevend tijdens kunstroute september 2012 in de Nieuwe energie. Samengesteld door de cursisten)Geen opmerkingen:

Een reactie posten